SaigonRDC

Trụ Sở Chính: 9th Floor, Central Park Bldg, 208 Nguyen Trai St., Dist.1, HCMC, Vietnam   ĐT: (848) 3925 6969 Fax: (848) 3925 9985
Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Home Page Contact UsSitemap
 
Trang Chủ Giới Thiệu Nghiên Cứu, Phát Triển Sản Phẩm
Nghiên cứu và phát triển sản phẩm

 SAIGON-RDC với tầm nhìn bao quát nhắm đến việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm bê tông chất lượng cao bằng cách phối hợp với các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ bê tông.

  Việc phát triển sản phẩm nhằm mục đích tăng giá trị đối với các sản phẩm bê tông như: bê tông hiệu năng cao, bê tông khối lớn, bê tông tự lèn, bê tông linh hoạt, bê tông sợi, bê tông chảy.

  SAIGON-RDC hướng đến mục tiêu toàn cầu về giảm khí thải nhà kính trong việc tham gia thúc đẩy chương trình "Khái Niệm Bê Tông Xanh".