SaigonRDC

Head Office: 9th Floor, Central Park Bldg, 208 Nguyen Trai St., Dist.1, HCMC, Vietnam   Tel: (848) 3925 6969 Fax: (848) 3925 9985
Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)
Home Page Contact UsSitemap
 
Home Career Thủ Kho
Thủ Kho

A. Nhiệm vụ và trách nhiệm chính 

Chức năng, nhiệm vu :


1) Phối hợp với bộ phận thu mua để đặt nguyên liệu (cát, đá, xi măng, phụ gia) phục vụ nhu cầu sản xuất bê tông trộn sẵn. Và làm việc chặt chẽ với nhân viên thu mua để điều phối nguyên vật liệu vào nhập kho để theo đúng tiến độ sản xuất.
2) Kiểm soát định lượng nguyên liệu phục vụ sản xuất bê tông.
3) Giám sát chất lượng nguyên liệu trong sản xuất bê tông cùng nhân viên phòng QA/QC
4) Kiểm soát định lượng dầu Diesel (DO.) nhập phục vụ sản xuất.
5) Kiểm soát định lượng nguyên liệu sử dụng và tồn trữ trong quá trình sản xuất bê tông.
6) Lập các báo cáo định kỳ (ngày và tháng) về nhập, sử dụng và tồn trữ của nguyên liệu trong quá trình sản xuất.
7) Thực hiện các yêu cầu kiểm tra trong quá trình sản xuất khi có yêu cầu.
8) Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp cho thiết bị và con người trong quá trình sản xuất (đặc biệt khi làm ở trên cao).
9) Phối hợp cùng Bộ phận hành chính để phân phối đồng phục/đồ bảo hộ lao động cho nhân viên toàn Nhà máy
10) Báo cáo Trạm Trưởng và Bộ phận thu mua theo định kỳ và theo yêu cầu

B. Quyền hạn :
1) Từ chối không nhập nguyên liệu, nếu nguyên liệu không phù hợp các yêu cầu về đặc tính chất lượng quy định theo như đơn đặt hàng/hợp động thương mại
2) Báo cáo hàng ngày và định kỳ về tình trạng nhập, sử dụng và tồn trữ nguyên liệu trong sản xuất. 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN:

Tốt nghiệp Cao Ðẳng/Ðại học các ngành liên quan 

- Nam từ 25- 40 tuổi
- và có kinh nghiệm thủ kho > 2 năm
- Sẵn sàng làm việc theo ca
- Có tinh thần trách nhiệm và tính trung thực cao
- Sức khỏe tốt
- Biết sử dụng vi tính: word, excel…
- Anh văn: cơ bản

Ứng viên quan tâm, vui long gửi đơn ứng tuyển về email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 


  


Newer news items: